Mục tiêu và nội dung khóa JLPT N5

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa học: 

  • Nắm được các kiến thức nền tảng về từ vựng - Ngữ pháp – Kanji - Nghe hiểu - Đọc hiểu tương đương với trình độ N5​.
  • Hình thành năng lực sử dụng tiếng Nhật để hội thoại, viết tập làm văn,...​

Nội dung khóa học:

  • Nhớ được cách đọc, cách viết của 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.
  • Nhớ và biết cách sử dụng khoảng 1000 từ vựng chủ đề danh từ, động từ, tính từ,..
  • Nhớ được cách đọc, cách viết của 110 chữ Hán.
  • Nhớ và áp dụng được 60 mẫu ngữ pháp: câu danh từ, câu tính từ, các thể động từ và cấu trúc liên quan.
  • Làm quen với các bài nghe, bài đọc ngắn, các chủ đề quen thuộc với cuộc sống.