Mục tiêu và nội dung khóa JLPT N3 Taisaku

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa học:

  • Nắm được phương pháp, kỹ năng xử lý các dạng bài một cách thông minh.
  • Nắm được chiến lược phân bổ thời gian, rèn luyện quan 5 đề thi các năm.
  • Đạt 120/180 điểm JLPT N3.

Nội dung khóa học:

  • Hệ thống hóa kiến thức về từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp của trình độ N3 thông qua bài luyện tập.
  • Nắm bắt và rèn luyện cách làm các dạng bài từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu trong đề thi N3.​
  • Làm và chữa 5 đề thi thử.