Banner 2

Đội ngũ giáo viên

Cô Trần Thị Hồng Mai
Giáo viên
Trần Thị Hồng Mai

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Kiều Thúy Hằng
Giáo viên
Kiều Thúy Hằng

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Lê Minh Hạnh
Giáo viên
Lê Minh Hạnh

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2

3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Nguyễn Thu Phương
Giáo viên
Nguyễn Thu Phương

Du học nhật bản 4 năm chuyên ngành biên phiên dịch

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật