Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Kiều Thúy Hằng
Kiều Thúy Hằng
Giáo viên