Mục lục [ Ẩn ]

QUY TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi sản phẩm đã mua, cách thức nhận lại học phí, chi phí cho việc hoàn trả này:

  • Việc hoàn học phí chỉ được xem xét khi học viên đã nộp đủ học phí. Các trường hợp được xem xét hoàn phí:

+ Hoàn lại 100% học phí đã đóng: Trung tâm không mở lớp theo đúng kế hoạch.

+ Hoàn lại 75% học phí: Học viên thông báo trước trước 5 ngày khi khóa học bắt đầu.

  • Học viên cần gửi bản để nghị "ĐỀ NGHỊ HOÀN PHÍ" tại cơ sở đã đăng ký học. Yêu cầu của học viên sẽ được xem xét và duyệt chi trả trong vòng 10 ngày làm việc. Số học phí sẽ được hoàn lại thông qua hình thức chuyển khoản.