Mục lục [ Ẩn ]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ĐỐI CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN TẠI TODAIedu

TODAIedu coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của học viên tham gia khóa học tiếng Nhật và cam kết duy trì môi trường kỹ thuật số an toàn và tin cậy. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật dữ liệu và sử dụng thông tin cá nhân của học viên và gia đình học viên với mục đích xác định và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ học tập chất lượng cao. Dưới đây là các chi tiết chính về chính sách bảo mật của TODAIedu:

 

1. Thu thập thông tin:
 

TODAIedu chỉ thu thập thông tin cá nhân từ gia đình hoc viên và học viên khi có sự đồng ý rõ ràng và tự nguyện. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc đăng ký và tham gia khóa học của học viên.

 

2. Mục đích sử dụng thông tin:

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của học sinh nhằm đáp ứng và cung cấp dịch vụ học tập tốt nhất có thể. Cụ thể, mục đích chính của việc thu thập thông tin cá nhân bao gồm:

 

Xác minh danh tính học sinh để đảm bảo tính chính xác trong quá trình đăng ký và tham gia khóa học.

 

Liên hệ với học viên để cung cấp thông tin liên quan đến khóa học, như lịch trình, tài liệu học tập, thông báo và cập nhật khác.

 

Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn học sinh trong suốt quá trình học tập để đảm bảo trải nghiệm học tập suôn sẻ.

 

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của học viên và gia đình học viên. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

 

3. Bảo mật thông tin:

 

TODAIedu đặt bảo mật thông tin phụ huynh và học sinh lên hàng đầu. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu và sử dụng sai mục đích thông tin. Các biện pháp bảo mật bao gồm:

 

Hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân cho nhân viên chỉ có nhu cầu làm việc liên quan đến hỗ trợ học viên.

 

Đào tạo nhân viên về quy trình và chuẩn mực bảo mật để tăng cường ý thức và tuân thủ quy định bảo mật.

 

4. Chia sẻ thông tin:

 

TODAIedu cam kết không tiết lộ, chuyển nhượng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của học viên và gia đình học viên với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ học tập. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các bên như giảng viên và nhân viên hỗ trợ liên quan trực tiếp đến việc cung cấp khóa học và hỗ trợ học sinh.
 

Trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật, hoặc vi phạm các điều khoản về dịch vụ, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân.

 

5. Thời gian lưu trữ thông tin:

 

TODAIedu sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của học viên, gia đình học viên trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin và tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành. 

 

6. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân:

 

Học viên và gia đình học viên có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện yêu cầu này, học viên có thể liên hệ với TODAIedu qua kênh hỗ trợ khách hàng chính thức.

 

TODAIedu cam kết duy trì môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của học viên và gia đình học viên được bảo vệ tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến chính sách bảo mật để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và đảm bảo sự uy tín và đáng tin cậy trong việc xử lý thông tin cá nhân của học viên và gia đình học viên