Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Trần Thị Hồng Mai
Trần Thị Hồng Mai
Giáo viên