Du học nhật bản 4 năm chuyên ngành biên phiên dịch

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N1

3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Nguyễn Thu Phương
Nguyễn Thu Phương
Giáo viên