Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2

3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật

Cô Lê Minh Hạnh
Lê Minh Hạnh
Giáo viên