Mục tiêu và nội dung khóa JLPT N4

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa học:

  • Có thể viết khoảng 80 ký tự Kanji (tương đương chương trình của học sinh cấp 1 ở Nhật).
  • Biết cách viết nhật ký với những cảm xúc, suy nghĩ và những câu đối thoại.
  • Có sử dụng tiếng Nhật 100% trong lớp học tiếng Nhật​​.
  • Hiểu được nội dung các cuốn ehon (sách ảnh trẻ em).
  • Có thể sử dụng tiếng Nhật để nói về những điều mình muốn làm trong tương lai.

Nội dung khóa học:

  • Nắm được các mẫu câu "Tôi nghĩ là…", trích dẫn trực tiếp & gián tiếp.
  • Luyện tập nghe hiểu (theo kịp tốc độ tự nhiên của người Nhật Bản).​
  • Đọc sách tranh ảnh bản quyền của TODAI (dành cho người học tiếng Nhật); sách tranh cho trẻ nhỏ của Nhật.;...