Banner 2

Lộ trình học tập khóa JLPT

Thông tin học phí khóa JLPT
Kính mời quý PHHS tham khảo thông tin học phí khóa luyện thi JLPT qua đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/…
Lộ trình học tập JLPT N3 Taisaku
Mục tiêu khóa học: Nắm được phương pháp, kỹ năng xử lý các dạng bài một cách thông minh. Nắm được chiến lược phân bổ thời gian, rèn luyện quan 5 đề…
Lộ trình học tập JLPT N4
Mục tiêu khóa học: Có thể viết khoảng 80 ký tự Kanji (tương đương chương trình của học sinh cấp 1 ở Nhật). Biết cách viết nhật ký với những cảm xúc…
Lộ trình học tập JLPT N3 Junbi
Mục tiêu khóa học: Nắm được các kiến thức nền tảng về từ vựng - Ngữ pháp – Kanji - Nghe hiểu - Đọc hiểu tương đương với trình độ N3. Nắm được cách…
Mục tiêu khóa học:  Nắm được các kiến thức nền tảng về từ vựng - Ngữ pháp – Kanji - Nghe hiểu - Đọc hiểu tương đương với trình độ N5​. Hình thành…