Mục tiêu và nội dung khóa CN8

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa CN8:

  • Nắm được hệ thống kiến thức cơ sở tiếng Nhật: chữ viết, ngữ âm, từ vựng - ngữ nghĩa và ngữ pháp cơ bản.
  • Hình thành năng lực sử dụng tiếng Nhật cơ bản như một công cụ giao tiếp, phát triển đồng đều ở cả 4 kĩ năng nghe - nói - đọc - viết.
  • Củng cố kiến thức đã học nhằm đảm bảo kết quả học tiếng Nhật tại trường, lớp.
  • Tạo niềm hứng thú với tiếng Nhật cho học sinh. Hình thành cơ sở kiến thức, kĩ năng để học sinh tiếp tục theo học tiếng Nhật ở các trình độ cao hơn.

Nội dung khóa CN8:

  • Ghi nhớ và sử dụng thêm khoảng 350 từ vựng (động từ, tính từ,...) chủ đề môn học, địa điểm, hoạt động, đồ ăn,...; cách đếm số lần, số tầng, số thức tự,...
  • Biết cách đọc và viết thêm khoảng 30 chữ Kanji.
  • Biết cách phân chia các nhóm động từ, cách chia động từ thể te (て), ta (た), ru (る), nai (ない), các cấu trúc so sánh,...
  • Chủ đề giao tiếp: đăng kí lớp học, trải nghiệm về một chuyến đi, kì nghỉ cuối tuần,...
  • Tập làm văn các chủ đề: một tuần của em, đường đi học của em, sở thích của em,...
  • Tham gia các hoạt động phỏng vấn bạn bè, hoạt động phát biểu,...