Mục tiêu và nội dung khóa CN7

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa CN7:

  • Nắm được hệ thống kiến thức cơ sở tiếng Nhật: chữ viết, ngữ âm, từ vựng - ngữ nghĩa và ngữ pháp cơ bản.
  • Hình thành năng lực sử dụng tiếng Nhật cơ bản như một công cụ giao tiếp, phát triển đồng đều ở cả 4 kĩ năng nghe - nói - đọc - viết.
  • Củng cố kiến thức đã học nhằm đảm bảo kết quả học tiếng Nhật tại trường, lớp.
  • Tạo niềm hứng thú với tiếng Nhật cho học sinh. Hình thành cơ sở kiến thức, kĩ năng để học sinh tiếp tục theo học tiếng.

Nội dung khóa CN7: 

  • Ghi nhớ thêm 30 chữ Kanji cơ bản.
  • Ghi nhớ và sử dụng khoảng 400 từ vựng đa dạng các chủ đề: gia đình, đồ vật, địa điểm, vị trí, thời gian (ngày tháng), đơn vị tiền, động từ chỉ hoạt động, trạng từ chỉ tần suất - mức độ, tính từ miêu tả người,...
  • Chủ đề giao tiếp: giới thiệu về gia đình, trường lớp; thời gian biểu, thói quen sinh hoạt; kể về những việc đã từng làm; mời rủ; thời gian biểu; đi mua sắm; đồ vật của tôi, đồ vật tôi muốn có;...