"Tôi rất hài lòng với mục tiêu học, giáo trình học của TODAIedu, rõ ràng và phù hợp với độ tuổi, trình độ bắt đầu học tiếng Nhật của các con. Con tôi rất thích học ở TODAI, hôm nào được đến lớp con đều vui lắm. Chắc hẳn trung tâm đã tổ chức giờ học rất sinh động, nên đã thu hút và tạo hứng thú học tập cho các con. Con cũng chia sẻ ở lớp có cô giáo người Nhật thân thiện và các cô giáo đều rất nhiệt tình."