"Tại TODAIedu con có thể ôn tập và trau dồi kiến thức tiếng Nhật, con cảm thấy khóa học đã giúp con giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt hơn và tự tin hơn."