"Con cảm thấy rất là vui khi ở lớp có rất nhiều bạn bè cùng chung sở thích và cùng học tiếng Nhật với con."