"Tôi thấy Khánh Chi sau một thời gian học ở TODAI đã có nhiều thay đổi tích cực. Con có thể giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Nhật khá thành thạo. Ở lớp con cũng được các cô giáo người Nhật dạy cho một số lễ nghi theo truyền thống văn hoá Nhật Bản."