"Con cảm thấy buổi học ở TODAI rất vui vẻ và thú vị ạ."