"Con thấy tiếng Nhật có nhiều bảng chữ cái, và chữ cái cũng rất khác tiếng Việt và tiếng Anh. Ở lớp cô cho chúng con chơi nhiều trò chơi thú vị để ghi nhớ từ vựng. Trò chơi con thích nhất là “Truy tìm kho báu”."